T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde 1 Haziran 2016 tarihli Bakan Olur’u ile “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” yayımlanmıştır.

Türkiye’nin de taraf olduğu Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’nin VI. bölümünün A kısmının 2. kuralı gereğince 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması zorunlu hale gelmiştir.

Bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisi temsilcisine iletilmesi gerekmekte olup doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerler 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmeyecektir. Ayrıca, SOLAS Sözleşmesi’ne taraf olan tüm ülkeler tarafından bu yeni kural uygulanacaktır.

Yönergeye buradan ulaşabilirsiniz.